Filter za špricu

  • Syringe Filters

    Filtri za šprice

    Filtri za šprice su isplativ način za poboljšanje kvaliteta HPLC analize, poboljšanje konzistencije, produženje vijeka trajanja kolone i smanjenje održavanja. Uklanjanjem čestica prije nego što uzorak uđe u kolonu, Navigator filteri šprica omogućavaju nesmetan protok. Bez čestica koje stvaraju prepreke, kolona će raditi učinkovitije i trajati duže.